Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/19a-convocatoria-de-la-beca-joaquim-franch-projectes-i-iniciatives-dinteres-social-en
19a convocatòria de la Beca Joaquim Franch, projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica 2020

L'Ajuntament de Girona engega la dinovena edició de la Beca Joaquim Franch per a projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica.

Beques
Termini convocatòria:
07/05/2020 fins 25/09/2020