Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-de-recuperacio-de-riberes-i-de-millora-de-lestat-ecologic-en
Persones netejant un riu. Font: public domain

Subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides a entitats socials, ambientals i dels ens locals en el desenvolupament d'actuacions de millora ambiental, en col·laboració amb els òrgans de la Generalitat responsables de la recuperació dels ecosistemes aquàtics, es considera que afavoreix la implicació de la societat en una millor gestió continuada i experta dels seus valors ambientals.

Subvenció
Termini:
22/02/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lorganitzacio-de-fires-i-salons-del-llibre-en-catala-o-en-occita-catalunya-3
Noia en un stand de llibres. Font: Pexels - SHVETS production

Adreçades a les entitats sense ànim de lucre per a l'organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català o occità.

Subvenció
Termini:
27/02/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-que-articulin-els-sectors-professionals-en-lambit-del-patrimoni-0
Gent en un congrés. Font: Asia Culture Center

Són subvencions per promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en l'àmbit del patrimoni cultural.

Subvenció
Termini:
28/02/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lelaboracio-i-la-millora-dinstruments-de-descripcio-la-digitalitzacio-de
Document escrit a mà. Font: Pixabay

Són subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents d'entitats locals o ens que en depenen, universitats públiques i entitats privades sense finalitat de lucre que custodien patrimoni documental de Catalunya.

Subvenció
Termini:
28/02/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-entitats-i-associacions-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-de-l-2
Logotip de la Diputació de Girona

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, destinades al finançament d'activitats pedagògiques per als centres d'ensenyament de les comarques gironines.

Subvenció
Termini:
28/02/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lorganitzacio-desdeveniments-de-contingut-cultural-digital-catalunya-2024
Imatge de fils de colors. Font: Pexels - Google DeepMind

Subvencions per a donar suport a l'organització de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa.

Subvenció
Termini:
29/02/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-activitats-al-foment-de-la-diversitat-religiosa-2023
Logotip de la Fundación Pluralismo y Convivencia

La Fundación Pluralismo y Convivencia obre la seva convocatòria anual d'ajuts per a la realització d'activitats adreçades a promoure el coneixement de la diversitat religiosa en un marc de diàleg, foment de la convivència i lluita contra la intolerància i el discurs d'odi.

Subvenció
Termini:
01/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lacompanyament-especialitzat-i-el-suport-sociolaboral-de-persones-amb
Persona amb cadira de rodes. Font: Pexels - Marcus Aurelius

L'objectiu és facilitar l'accés a un lloc de treball en una empresa ordinària, a les persones amb una discapacitat contractades en centres especials de treball.

Subvenció
Termini:
01/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-financament-de-plans-de-formacio-dambit-estatal-2024
Dues persones encaixant les mans. Font: Pexels - fauxels

Subvencions pel desenvolupament de plans de formació d'àmbit estatal, que incloguin activitats formatives dirigides a la capacitació de persones vinculades amb organitzacions sindicals i associacions empresarials d'àmbit estatal per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social d'àmbit estatal i la negociació col·lectiva.

Subvenció
Termini:
29/01/2024 fins 01/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-europa-creativa-de-projectes-transfronterers-dalfabetitzacio-mediatica
Cartell de la convocatòria

Subvencions per fomentar l'intercanvi de coneixements i els intercanvis sobre polítiques i pràctiques d'alfabetització mediàtica per permetre el desenvolupament d'iniciatives i comunitats innovadores d'alfabetització mediàtica transfronterera entre països, tenint en compte el comportament actual dels usuaris entre els diferents grups d'edat.

Subvenció
Termini:
07/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-creative-europe-networks-projectes-implementats-xarxes-dorganitzacions-amb
Imatge del programa

Ajudes per donar suport a projectes implementats per xarxes d'organitzacions culturals europees molt representatives i multinacionals, que cobreixin una àmplia gamma de països participants d'Europa Creativa.

Subvenció
Termini:
07/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-cerv-pels-punts-de-contacte-nacionals-del-poble-gitano-la-igualtat-inclusio
Persona tocant una trompeta. Font: Pexels - Cottombro Studio

L'objectiu de la convocatòria és avançar en el desenvolupament institucional i la capacitat dels punts nacionals de contacte gitanos per a la igualtat, la inclusió i la participació dels gitanos (NRCP) en la seva funció de facilitar els processos nacionals de consulta, especialment mitjançant la reforma i l'enfortiment de les seves plataformes nacionals gitanes.

Subvenció
Termini:
07/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-foment-de-programes-i-projectes-educatius-en-lambit-de-les-comarques
Logotip de la Diputació de Girona

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines.

Subvenció
Termini:
08/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-en-el-marc-del-pla-director-de-cooperacio-la-justicia-global-de-barcelona
Espelma amb símbol de la pau. Font: Pexels - Steve Johnson

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, tenint en compte les especificitats que els són pròpies, i per a projectes que s’iniciïn l’any 2024.

Subvenció
Termini:
11/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-adrecades-millorar-lacces-als-drets-socials-i-laborals-de-les-0
Carrel del Raval de Barcelona. Font: Pexels - Cátia Matos

Subvencions destinades a donar suport a projectes que tinguin com a objectiu l'apoderament i la millora de l'accés de les persones en situació de prostitució als seus drets socials i humans a la ciutat de Barcelona

Subvenció
Termini:
12/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-mobilitat-dartistes-actuacions-en-lambit-de-la-musica-i-de-les-arts-1
Noi amb una guitarra baixant unes escales de metro. Font: Pexels - MART PRODUCTION

Subvencions per a la mobilitat d'artistes per a actuacions i/o gires en l'àmbit de la música i les arts escèniques, per a l'any 2024.

Subvenció
Termini:
26/02/2024 fins 12/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-de-digitalitzacio-ultima-milla-entitats-del-sector-turistic-en-el-marc
GPS en un cotxe. Font: Pexels - Mike Bird

Els ajuts a la digitalització “última milla” dirigit a empreses, preferentment PIME, i associacions o entitats associatives és un programa d'ajudes per al desenvolupament de projectes innovadors de base tecnològica.

Subvenció
Termini:
13/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-recerca-en-lambit-de-la-igualtat-de-genere-i-els-feminismes-als
Noia llegint sobre una taula. Font: Pexels - Christina Morillo

Per a projectes que analitzin les desigualtats estructurals, les discriminacions per raó de gènere i les violències masclistes a Catalunya, per tal de contribuir a superar les causes o els impactes, de millorar els sistemes de seguiment i avaluació dels serveis i els programes dirigits a l’eradicació de les desigualtats de gènere en els àmbits que estableixi la convocatòria, i de definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.

Subvenció
Termini:
13/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-suport-economic-les-inversions-en-equipaments-dels-centres-daccio-socia-0
Logotip de la Diputació

Subvencions objecte d'aquesta convocatòria, els consells comarcals i consorcis d'acció/benestar social que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d'atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques de les bases

Subvenció
Termini:
14/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premi-miquel-casablancas-2024
Logotip de Sant Andreu Contemporani

Convocatòria d’art jove d’abast nacional que inclou quatre modalitats: obra, projecte, mediació i comunicació gràfica.

Premi
Termini:
01/02/2024 fins 15/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-de-consultories-empreses-o-entitats-culturals-2024
Persona mirant una cartellera. Font: Pexels - Startup Stock Photos

Concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l'audiovisual i de la cultura digital.

Subvenció
Termini:
25/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/drets-de-linfant-i-participacio-infantil-cerv-2024-child
Nena amb una llibreta. Font: Pexels - <0>Antoni Shkraba<0>

Aquesta convocatòria de propostes té com a objectiu secundar, avançar i implementar polítiques integrals per a protegir i promoure els drets de la infància, inclòs el dret a participar.

Subvenció
Termini:
26/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-en-materia-forestal-i-de-prevencio-dincendis-forestals-linies-1-3
Control de foc forestal. Font: Pexels - RDNE Stock project

Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals. Línies 1, 3 i 4.

Subvenció
Termini:
29/03/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-partenariat-europeu-de-biodiversitat-biodiversa-biodivnbs
Fundació Biodiversitat

Projectes per participar al projecte BiodivNBS: “Solucions basades en la naturalesa per a la biodiversitat, el benestar humà i el canvi transformador”.

Subvenció
Termini:
01/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premi-icip-construccio-de-pau-2024
Logotip del premi

El Premi ICIP té per objecte premiar persones, entitats o institucions que per la seva trajectòria hagin tingut un paper rellevant en la construcció i el foment de la pau, tot impulsant els valors i la pràctica de la cultura de la pau, de la no violència, de la seguretat humana, del desarmament o de la resolució pacífica de conflictes.

Premi
Termini:
11/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/9a-edicio-del-premi-jove-de-comic-sant-marti-2024
Cartell del premi

El Premi Jove de Còmic és un concurs de creació artística que té com a objectiu prevenir i erradicar la violència masclista entre la població adolescent i juvenil.

Premi
Termini:
15/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-del-programa-reto-rural-digital-projectes-de-capacitacio-digital-any-2024
Poble i camps amb vista aèria. Font: Pexels - Markus Spiske

El Programa “Repte Rural Digital” es dirigeix a projectes de capacitació digital en el medi rural, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les ajudes es destinaran al desenvolupament de programes formatius de capacitació digital en les zones de prioritat demogràfica. Les ajudes seran gestionades per les entitats beneficiàries que seran tant entitats sense ànim de lucre com entitats locals, a través de programes de formació en competències digitals.

Subvenció
Termini:
16/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-cerv-les-autoritats-nacionals-de-proteccio-de-dades-sobre-la-comunicacio-de
Persona carregant dades a un ordinador. Font: Pexels - Sora Shimazaki

L'objectiu de la convocatòria és protegir i promoure el dret a la protecció de dades personals. Per tant, les prioritats es basen en l'experiència adquirida a partir de les convocatòries de propostes llançades els anys 2017, 2019, 2020 i 2021, i en vista d'aplicar les conclusions de l'esmentat informe sobre el RGPD, les accions d'aquesta prioritat haurien de tenir com a objectiu donar més suport a activitats realitzades per les autoritats nacionals de protecció de dades dels estats membres per facilitar la implementació de les obligacions del RGPD per part de pimes i per conscienciar el públic en general.

Subvenció
Termini:
24/04/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-promocio-exterior-de-la-literatura-catalana-i-aranesa-2024
Llibres formant la bandera catalana

L'Institut Ramon Llull obre la convocatòria de subvencions per a entitats que realitzen activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

Subvenció
Termini:
16/05/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premi-tarragones-de-creacio-lucius-anneus-florus-0
Actors assajant en un teatre. Font: Pexels - Ruca Souza

Convocatòria del Premi Tarragonès de Creació Lucius Anneus Florus, amb l’objectiu d’estimular les activitats de creació en tots els àmbits i fer notòria la trajectòria artística d’una persona o un grup vinculat a la comarca del tarragonès.

Premi
Termini:
31/05/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premi-tarragones-de-difusio-eutyches
Amfiteatre romà de Tarragona. Font: Pexels - Santiago Boada

Convocatòria del Premi Tarragonès de Difusió Eutyches, amb l’objectiu d’assenyalar una personalitat, entitat o associació, reconeguda en el seu sector professional, que hagi difós o incentivat aspectes culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès.

Premi
Termini:
31/05/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-la-realitzacio-del-programa-30-plus-la-insercio-de-persones-desocupades-de-0
Persona cordant-se un davantal. Font: Pexels - Amina Filkins

Subvencions del Programa 30 Plus per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Subvenció
Termini:
01/06/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-publiques-destinades-al-financament-del-projecte-financament-de-formacio
Persona soldant amb un casc de protecció. Font: Pexels - <0>Pixabay<0>

Les subvencions tenen com a finalitat la concessió d'ajudes del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)» per a la formació de persones treballadores ocupades i aturades mitjançant la realització d'accions de formació que, d'acord amb el seu perfil, es destinin a impulsar o millorar la seva carrera professional o la seva ocupabilitat, o permetin adquirir noves competències per a la transformació digital, verda i productiva.

Subvenció
Termini:
30/09/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-en-materia-forestal-i-de-prevencio-dincendis-forestals-linies-2-5
Persona bombera controlant un foc. Font: Pexels - RDNE Stock project

Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals. Línies 2, 5 i 6, any 2024

Subvenció
Termini:
30/09/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-fomentar-el-contacte-entre-els-lectors-i-els-autors-traductors-i-2
Persones llegint un llibre. Font: Pexels - Cottombro Studio

Afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d'obres que tinguin versió, tant si és l'original com si és traduïda, en llengua catalana o occitana, mitjançant la seva presència a les trobades dels clubs de lectura dins els territoris del domini lingüístic.

Subvenció
Termini:
31/10/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-editorials-la-traduccio-al-catala-o-loccita-dobres-literaries-2024
Persona llegint molts llibres. Font: Pexels - Adegbenro Emmanuel

Són subvencions per donar suport a propostes de traducció al català o a l'occità d'obres literàries escrites originàriament en llengua diferent del castellà. S'hi inclou la traducció d'obres en forma de llibre en paper, audiollibre o llibre electrònic.

Subvenció
Termini:
31/10/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-destinades-al-programa-forma-i-insereix-la-realitzacio-daccions-formatives-1
Noi treballant en un bosc. Font: Pexels - Ron Lach

Programa de subvencions destinat a empreses o agrupacions/gremis, amb seu operativa a Catalunya i a centres de formació del registre del SOC. L'objectiu del Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d'accions formatives destinades preferentment a persones aturades, és la formació de persones per tal de cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

Subvenció
Termini:
28/02/2024 fins 31/10/2024
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-al-foment-de-la-proteccio-i-millora-del-paisatge-urba-la-ciutat-de-barcelona-2024
Parc Güell de Barcelona. Font: Pexels - BERK OZDEMIR

Convocatòria per a l’any 2024 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació i la restauració per a la millora del Paisatge Urbà en vistes a promoure la recuperació patrimonial, tot tenint cura de la sostenibilitat ambiental.

Subvenció
Termini:
15/11/2024