Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-entitats-representatives-de-collectius-daltres-territoris-de-lestat
Imatge de Nino Carè a Pixabay

Subvencions a activitats de promoció de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes dins i fora del territori de Catalunya, així com també activitats demostratives de la cultura originària del respectiu territori al qual representen, les quals realitzin a Catalunya.

Subvenció
Termini:
07/09/2021 fins 22/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-associacions-juvenils-i-federacions-i-confederacions-destudiants-3
Foto de Edwin Andrade a Unsplash

Subvencions a associacions juvenils i federacions i confederacions d'estudiants d'àmbit estatal el camp d'actuació de les quals sigui el Sistema Universitari.

Subvenció
Termini:
08/09/2021 fins 22/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lescolaritzacio-dinfants-de-zero-tres-anys-les-llars-dinfants-de-titularitat
 Font:

Es subvenciona el cost del servei d'escolarització corresponent al curs escolar 2020-2021.

Subvenció
Termini:
10/09/2021 fins 23/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-les-entitats-que-treballen-en-el-mon-de-leducacio-en-la-ciutat-de-lleida-2021
Foto de Element5 Digital a Unsplash

Subvencions adreçades a donar suport a la tasca de les entitats de Lleida que treballen en l’àmbit de la promoció educativa.

Subvenció
Termini:
28/08/2021 fins 24/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/xvi-premi-25-de-novembre-2016-dia-internacional-leliminacio-de-la-violencia-vers-les
 Font:

El Premi 25 de novembre vol trencar amb els estereotips relacionats amb la masculinitat hegemònica i promocionar models relacionals més justos i equitatius i lliures de violència.

Premi
Termini:
01/09/2021 fins 26/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/1a-edicio-del-premi-bcn-fem-tech-lequitat-de-genere-al-sector-tic-2021
1a edició del Premi Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere al sector TIC, 2021

Donar visibilitat, reconeixement i suport als projectes del sector tech de la ciutat de Barcelona liderats per dones.

Subvenció
Termini:
01/09/2021 fins 28/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-als-espais-naturals-de-catalunya-2021
Subvencions als espais naturals de Catalunya, 2021

Subvencions a actuacions per a restaurar, conservar i millorar els espais naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies, ordenar els usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos, divulgar el coneixement i sensibilitzar la societat en relació amb la seva gestió i conservació.

Subvenció
Termini:
13/08/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-activitats-de-rellevancia-la-ciutat-de-girona-2021
Imatge de Sheri Oz a Pixabay

Subvencions per a projectes i activitats d'interès públic en matèria de promoció i desenvolupament de la ciutat de Girona, pel seu caràcter econòmic, tradicional, social o de foment dels valors de la convivència i veïnatge de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Subvenció
Termini:
19/02/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-del-consell-comarcal-del-baix-ebre-limpuls-dentitats-projectes-i-activitats
 Font:

Subvencions amb l'objectiu de reconèixer la tasca socialitzadora del teixit associatiu de la comarca del Baix Ebre, així com contribuir a la realització d’activitats culturals, socials i esportives de la comarca.

Subvenció
Termini:
30/06/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/beques-ciutat-dolot-2021
Beques Ciutat d'Olot 2021

Olot Cultura convoca dues beques per a projectes d'investigació de ciències socials i naturals.

Beques
Termini:
21/04/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-desenvolupament-i-deducacio-al-desenvolupament-2021-2022
Foto de Zac Ong a Unsplash

Subvencions per a les línies de suport a projectes de desenvolupament i a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD).

Subvenció
Termini:
10/09/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premis-natura-2000-reconeixement-la-gestio-de-llocs-natura-2000-edicio-2022
 Font:

El Premi Natura 2000 reconeix una excel·lent gestió de llocs de la xarxa Natura 2000. El seu objectiu és demostrar què és aquesta xarxa, què fa per preservar la biodiversitat d’Europa i com ens beneficia a tots. El premi també ret homenatge a tots aquells que treballen incansablement perquè Natura 2000 sigui un èxit.

Premi
Termini:
27/05/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-casals-de-lleure-rurals-de-lalt-urgell-2021
Imatge de Aline Ponce a Pixabay

Adreçades als ens locals i a les entitats de lleure o educatives sense ànim de lucre de la comarca de l'Alt Urgell.

Subvenció
Termini:
28/08/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-les-universitats-del-sistema-universitari-de-catalunya-collaborar-en-el
Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat

Els tipus de recursos per als quals es poden demanar ajuts són accessibilitat, ajuts tècnics especials i suport o assistència personal.

Subvenció
Termini:
09/09/2021 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-actuacions-en-materia-forestal-i-de-prevencio-dincendis-forestals-2021
Foto de Marek Piwnicki a Unsplash

Subvencions per al finançament d’actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals.

Subvenció
Termini:
22/12/2020 fins 30/09/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-la-inclusio-de-persones-i-collectius-en-situacio-de-vulnerabilitat
Foto de Nathan Dumlao a Unsplash

Donar suport econòmic a les entitats socials de Lleida que realitzin projectes adreçats a col·lectius específics per tal de millorar la seva qualitat de vida en tots els àmbits (discapacitat, infància, gent gran, sensellarisme, etc).

Subvenció
Termini:
02/09/2021 fins 01/10/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-destinats-donar-suport-les-entitats-de-lambit-dels-serveis-socials-de-lleida-2021
Foto de Markus Spiske a Unsplash

Donar suport econòmic a les entitats del tercer sector de Lleida per tal que ofereixin serveis d’atenció social i la integració social dels col·lectius més vulnerables i la prevenció de situacions que puguin implicar risc d’exclusió social.

Subvenció
Termini:
02/09/2021 fins 01/10/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-dinvestigacio-sobre-addiccions-2021
 Font:

Adreçats als centres espanyols de I+D tant públics com privats sense ànim de lucre.

Subvenció
Termini:
03/09/2021 fins 03/10/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-projectes-de-cooperacio-internacional-accio-humanitaria-i-codesenvolupament-2021
Foto de Shane Rounce a Unsplash

Subvencions per a les ONGD i/o entitats legalment constituïdes com a entitat sense ànim de lucre, amb presència i base Lleida, i que realitzin un mínim d’una assemblea a l’any.

Subvenció
Termini:
25/08/2021 fins 04/10/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-les-associacions-destudiantat-universitari-curs-2021-2022
Foto de Jaime Lopes a Unsplash

Donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d'estudiants universitaris de Catalunya.

Subvenció
Termini:
07/09/2021 fins 13/10/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-suport-la-internacionalitzacio-dentitats-catalanes-en-lambit-de-laccio-0
 Font:

L'objecte d'aquesta subvenció és finançar les despeses derivades de la promoció i projecció d'entitats catalanes o dels organismes i xarxes europees i internacionals amb què es relacionen activament.

Subvenció
Termini:
06/07/2021 fins 31/10/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/docs-cooperants-2021
Docs Cooperants 2021

Oberta una nova edició del concurs Docs Cooperants per la creació de documentals sobre cooperació, associacionisme, participació i/o voluntariat.

Altres
Termini:
20/07/2021 fins 07/11/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-de-foment-de-la-recollida-selectiva-de-residus-municipals-2021
Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, 2021

Subvencions destinades als ens locals i a les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular.

Subvenció
Termini:
31/07/2021 fins 15/11/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-deconomia-social-als-anys-2020
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Subvenció
Termini:
09/06/2020 fins 31/12/2022