Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-sense-anim-de-lucre-que-duguin-terme-actuacions-civiques-socials
Infraestructura tramvia Sant Adrià - Wikimedia Commons

El Consorci del Barri de la Mina convoca subvencions amb la finalitat d'abordar de manera global i integrada, estratègies que permetin la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en aquest barri i evitar les causes que generen l'exclusió social.

Subvenció
Termini:
17/03/2021 fins 16/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-de-dones-rurals-dambit-estatal-2021
Imatge de Lee_seonghak a Pixabay

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca subvencions a les entitats associatives de dones rurals d'àmbit estatal per al foment d'activitats específiques i habituals d'utilitat pública per a les dones rurals.

Subvenció
Termini:
13/03/2021 fins 20/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-associatives-representatives-del-sector-agrari-i-alimentari-2021-0
Imatge de congerdesign a Pixabay

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca subvencions a entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari, per al desenvolupament d'activitats de col·laboració i representació davant l'Administració General d'Estat i la Unió Europea, així com per a la realització d'activitats específiques d'especial interès per al sector agroalimentari espanyol.

Subvenció
Termini:
27/03/2021 fins 20/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premis-estatals-de-joventut-2021
Imatge de Gerd Altmann a Pixabay

El Instituto de la Juventud convoca una nova edició d'aquests premis anuals que volen reconèixer la tasca desenvolupada per joves i el seu compromís en diferents àmbits de la societat.

Premi
Termini:
23/03/2021 fins 21/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-cicles-i-festivals-artistics-organitzats-entitats-privades-del-sector
Imatge de Michiel Ton a Pixabay

La Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona convoca subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals i que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.

Subvenció
Termini:
31/03/2021 fins 21/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-en-materia-de-condicions-i-estils-de-vida-onl-2021
Logo de DIPSALUT

El DIPSALUT convoca subvencions per tal de donar suport a organitzacions sense ànim de lucre (ONL) que orientin la seva activitat a la millora de les condicions i estils de vida de les persones.

Subvenció
Termini:
18/03/2021 fins 22/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-de-lambit-de-politiques-socials-del-departament-de-treball-afers-0
Imatge de Karolina Grabowska a Pixabay

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre convocatòria de subvencions de projectes i activitats desenvolupats per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de les polítiques socials, amb establiment operatiu a Catalunya.

Subvenció
Termini:
26/03/2021 fins 26/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-de-la-diputacio-de-barcelona-favor-dentitats-sense-finalitat-de-lucre-2021
Imatge de Bruno /Germany a Pixabay

La Diputació de Barcelona convoca subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre, amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona, de les Gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.

Subvenció
Termini:
04/03/2021 fins 26/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-i-associacions-sense-anim-de-lucre-al-control-i-la-gestio-de-la
Imatge de K L a Pixabay

L'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions per a projectes que es dediquin al control i la cura de la població de gats ferals mitjançant l’esterilització seguint el mètode CER (Captura, Esterilització, Retorn).

Subvenció
Termini:
26/03/2021 fins 26/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-al-programa-de-suport-projectes-de-promocio-agroalimentaria-2021
Imatge de lumix2004 a Pixabay

La Diputacio de Girona convoca subvencions per a les entitats sense ànim de lucre vinculades al sector agroalimentari gironí i als ens locals de la demarcació de Girona que gestionin projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària.

Subvenció
Termini:
27/03/2021 fins 27/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-sense-anim-de-lucre-destinades-al-financament-de-programes-de
Imatge de Gordon Johnson a Pixabay

El Ministerio de Sanidad obre convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades al finançament de despeses ocasionades per actuacions de prevenció i control de la infecció per VIH i sida.

Subvenció
Termini:
30/03/2021 fins 30/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-entitats-i-equipaments-deducacio-ambiental-la-campanya-del-programa-0
programa pedagògic 'Els tallers ambientals'

La Diputació de Girona convoca subvencions per al finançament d'activitats d'educació ambiental que tinguin l'objecte de facilitar la formació i la conscienciació en relació amb l'emergència climàtica i la crisi de biodiversitat, i promoure la presa de consciència i el paper actiu de la ciutadania com a element clau per a l'efectivitat de l'acció per al clima i per a la biodiversitat.

Subvenció
Termini:
25/02/2021 fins 30/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-entitats-i-equipaments-deducacio-ambiental-la-campanya-del-programa
programa pedagògic 'Del Mar als Cims'

La Diputació de Girona convoca subvencions per finançar aquelles activitats que donen a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins entre la població escolar i promoure la sensibilització dels alumnes respecte als valors naturals i la necessitat de conservar-los.

Subvenció
Termini:
25/02/2021 fins 30/04/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/impulsem-el-que-fas-subvencions-de-lajuntament-de-barcelona-limpuls-socioeconomic-del
Impulsem el que fas · Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a l'impuls socioeconòmic del territori, 2021

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori, Impulsem el que fas, té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Subvenció
Termini:
06/04/2021 fins 05/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-lenfortiment-i-la-reactivacio-de-leconomia-social-i-solidaria-i-el
Subvencions per a l'enfortiment i la reactivació de l'Economia Social i Solidària i el desenvolupament de projectes que executen l'Estratègia ESS BCN 2030 - ENFORTIM ESS 2021

L'Ajuntament de Barcelona obre la cinquena convocatòria específica per enfortir i reactivar l’ESS amb la Convocatòria de subvencions 2021 per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària (ESS) i el desenvolupament de projectes que executen l’estratègia ESS 2030 BCN.

Subvenció
Termini:
06/04/2021 fins 05/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-entitats-i-associacions-sense-anim-de-lucre-la-promocio-dactivitats-i
Imatge de Free-Photos a Pixabay

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions per a programes, projectes i activitats que tinguin com a eix vertebrador la protecció i defensa dels animals de la ciutat.

Subvenció
Termini:
08/04/2021 fins 06/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-projectes-i-actuacions-dentitats-i-associacions-veinals-dels-barris-0
Imatge de Thank you for your support Donations welcome to support a Pixabay

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions per al finançament de projectes socials d'actuacions comunitàries amb activitats de cohesió social, per a l'adequació o manteniment de dependències, amb la finalitat de fomentar la cohesió social, el teixit associatiu i el civisme veïnal.

Subvenció
Termini:
07/04/2021 fins 07/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-del-programa-voluntari-de-compensacio-demissions-de-gasos-amb-efecte
Convocatòria del Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 2021

El Departament de Territori i Sostenibilitat engega la cinquena convocatòria d'aquest Programa, adreçat a aquelles entitats socials que hagin realitzat recentment o tinguin planificat realitzar una actuació de reducció d'emissions de GEH a Catalunya.

Altres
Termini:
31/03/2021 fins 07/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-adrecades-les-agrupacions-de-defensa-vegetal-al-desenvolupament-tecnologic-i
Parc Agrari del Baix Llobregat - Wikimedia Commons

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat convoca subvencions pel desenvolupament tecnològic i la millora mediambiental de l’activitat agrària en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat adreçat a les Agrupacions de Defensa Vegetal.

Subvenció
Termini:
02/04/2021 fins 07/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/subvencions-les-cooperatives-agraries-i-altres-entitats-agraries-2021
Imatge de Engin Akyurt a Pixabay

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat convoca subvencions per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.

Subvenció
Termini:
02/04/2021 fins 07/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/setena-edicio-dels-premis-donatic-del-departament-de-politiques-digitals-i-administracio
Premis DonaTIC

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública engega la setena edició dels Premis DonaTIC que reconeixen el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Premi
Termini:
20/03/2021 fins 20/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/premi-ramon-margalef-decologia-2021
Premi Ramon Margalef d'Ecologia, 2021

El Departament de la Presidènciaes convoca la dissetena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia.

Premi
Termini:
20/02/2021 fins 28/05/2021
Tipus: Finançament
Camí: https://xarxanet.org/financament/ajuts-en-forma-de-garantia-al-financament-de-les-empreses-deconomia-social-als-anys-2020
 Font:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.

Subvenció
Termini:
09/06/2020 fins 31/12/2022