Assessorem les entitats. Construïm un món millor.

El Servei d'Assessorament en Formació (SAF) és un servei gratuït gestionat des de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat que pretén recolzar el Pla de formació del voluntariat de les entitats, resoldre els interrogants que aquestes puguin tenir en l'elaboració inicial, establiment o reorientació d'aquest pla i intervenir-hi en la millora qualitativa en aquells casos en què les entitats ho desitgin.

Aquest servei ofereix:
• Informació i orientació en l'elaboració i establiment del Pla de formació del voluntariat de les entitats que s'inicien en aquest àmbit i d'altres que no el tenen establert.
• Revisió del pla de formació existent i elaboració d'informes tècnics i/o millora per a aquelles entitats que ja en tenen.


Com contactar amb el Servei

- Formulari d'assessorament.