Assessorem les entitats. Construïm un món millor.

L'Assessorament i suport Informàtic i Tecnològic es planteja com un instrument per a les entitats sense afany de lucre, per tal de resoldre dubtes i consultes relacionades amb la informàtica vinculades amb la gestió associativa i del voluntariat; qüestions relacionades amb el maquinari i programari, amb la comunicació electrònica, i les eines web 2.0, a l'abast de les entitats sense afany de lucre.

  • Assessorament i suport – assessorar-vos en qüestions informàtiques sobre programari, maquinari i temes de comunicació, i ajudar-vos a resoldre dubtes i preguntes, problemes i errors de programari, de maquinari, de xarxes de comunicació i eines web 2.0.
    • Programari i aplicacions informàtiques: l'ús concret i social de les aplicacions informàtiques i sistemes operatius més adients, per tal de fomentar l'autonomia i sostenibilitat tecnològica de les entitats, posant èmfasis en la difusió i l'ús de programari lliure.
    • Maquinari informàtic: inclou tota la infraestructura tecnològica que pugui resultar útil per a entitats sense afany de lucre; assessorament i suport sobre l'ús adequat i adaptat, el manteniment i la reparació de les eines.
    • Comunicació i eines web 2.0: els canals habituals i nous de comunicació, xarxes alternatives de connexió a Internet, i l'ús òptim i social de les xarxes socials i eines web 2.0 per a entitats sense afany de lucre.
  • Difusió i sensibilització - difondre els conceptes i idees de la Societat de la Informació entre les entitats sense afany de lucre per tal de fomentar l'emancipació tecnològica i l'ús quotidià de la informàtica a les entitats.
  • Oferir i generar recursos – facilitar-vos recursos, manuals i tutorials sobre programari, maquinari, eines de comunicació i web 2.0 per tal de fomentar un òptim creixement i desenvolupament de les entitats.


Com contactar amb l'Assessorament i Suport Informàtic?

- Formulari d'assessorament.