Aprovada la Llei de creació de l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball

 Font:
Font:

Aprovada la Llei de creació de l'Agència Catalana de la Inspecció de Treball

Resum: 

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous 13 de maig, la Llei de creació de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball (ACIT). Amb la creació de l’ACIT la Generalitat podrà exercir les seves competències en matèria d’inspecció de treball, competència que va ser efectivament transferida el passat 1 de març en base al que establia l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. En concret és en l’article 170.2 de l’Estatut on s’estableix la competència executiva sobre la funció pública inspectora en matèria de treball. A més la nova llei preveu la creació d’un nou Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral.

D’una banda l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball serà l’encarregada de garantir el sistema d’inspecció, tasca que fins ara venia fent la Inspecció de Treball i Seguretat Social. D’altra banda també contribuirà a la millora de les condicions de treball i de seguretat i salut a la feina així com de control de les condicions de treball.

Per tal de facilitar aquestes noves accions previstes, la llei preveu un nou Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral que tindrà una funció bàsicament de comprovar el compliment i la correcta aplicació de les normes sobre prevenció de riscos laborals.
Llegir més

Afegeix un comentari nou