Imminent presentació davant el Consell de ministres de l’avantprojecte de Llei de mediació i arbitratge.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Imminent presentació davant el Consell de ministres de l’avantprojecte de Llei de mediació i arbitratge.

Resum: 
Davant la greu situació en que es troben els tribunals, és cada vegada més evident la necessitat d’optar per altres vies de resolució de conflictes més àgils i menys traumàtiques que el que suposa iniciar la via judicial. És per això que el Ministeri de Justícia ha anunciat la presentació de l’avantprojecte de la llei de Mediació i arbitratge, pel proper mes de febrer.

L’avantprojecte de Llei presenta la mediació i l’arbitratge com mitjans de resolució de conflictes extrajudicials. Això suposa no haver de passar pel rigor que comporta un procediment civil, en relació tant en terminis i fases processals com els efectes que la fi del mateix procès comporten amb la resolució judicial o sentència.
La nova llei tindrà però un caire essencialment civil i mercantil ja que la regulació de la mediació penal es deixarà per la llei d’enjudiciament criminal. Amb la mediació i l’arbitratge es pretén arribar a resolució d’un conflicte d’una manera més fàcil i àgil per les parts així com menys costosa econòmicament parlant. És tracta d’una via prèvia al procediment judicial i a la qual només es pot optar si existeix voluntat per les dues parts.

Afegeix un comentari nou