Més facilitats per demanar el concurs de creditors

Més facilitats per demanar el concurs de creditors

Resum: 

Des dels jutjats mercantils de Barcelona s’ha creat una nova sol•licitud de declaració de concurs voluntari de creditorsque facilita i agilitza la tramitació fins ara existent. Cal recordar que en la Llei 4/2008 de 24 d’abril, s’estableix a l’article 324-4 f) com a causa de dissolució d’una associació l’obertura de la fase de liquidació del concurs.

La nova sol•licitud és el resultat del consens de la Junta de Jutges Mercantils de Barcelona, juntament amb el Deganat i els Col•legis Professionals tant d’Advocats com de Procuradors.
Cal que la sol•licitud vagi signada per d’advocat i procurador, i un cop s’ha omplert i està en mans del jutge, aquest pot començar amb la seva tasca agilitzant els tràmits inicials existents fins ara.
Una novetat més és el fet que es puguin utilitzar els mitjans telemàtics per a la presentació de la documentació excepte pel que fa a la plantilla o sol•licitud inicial, les taxes i els poders que s’hauran de continuar presentant documentalment.
La plantilla es pot trobar al Web tant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com dels Col•legis d’advocats i procuradors. El contingut mínim és:

  • Identificació de l’empresa o entitat.
  • Resum de la situació d’insolvència.
  • Passiu de l’empresa.
  • Llistat Treballadors que té.
  • Tresoreria.
  • Llistat creditors, entre d’altres.

Afegeix un comentari nou