Traspàs a la Conselleria de Treball la gestió de les competències en Inspecció laboral

Traspàs a la Conselleria de Treball la gestió de les competències en Inspecció laboral

Resum: 

El passat 1 de març, el President de la Generalitat va aprovar el Decret que assigna al Departament de Treball l’exercici de les competències en Inspecció de Treball.

Amb el traspàs d’aquesta competència en matèria d’Inspecció cap al Departament de Treball, Catalunya passa a ser la primera comunitat autònoma amb potestat sobre aquesta matèria. Amb aquest traspàs tan normatiu com executiu, es vol donar compliment a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a l’Acord Estratègic per a la internacionalització.

Les principal fita que es fixa el Departament de Treball en relació amb aquesta nova competència d’inspecció que li ha estat atribuïda és al lluita contra la precarietat laboral en els joves, l’economia submergida i la salut en el món laboral.

LLegir més

Afegeix un comentari nou