Butlletí del voluntariat català

A l'abast

Març 2021 #504

Destacats

Notícies

Crides de voluntariat

 • Vols passar una tarda amb els nens i nenes d'ApreniJoc?

  Entitat: Fundació Privada La Salut Alta

  Lloc: Badalona

  Dedicació: Estable

  Perfil: Persones majors de 18 anys amb esperit crític, inquietud social i sensibilitat amb el col·lectiu de gent amb qui es treballa. Es valorarà l'experiència prèvia en altres voluntariats.

 • Voluntariat promotor de salut

  Entitat: Creu Roja Catalunya

  Lloc: Rubí

  Dedicació: Estable

  Perfil: Habilitats de comunicació, tecnològiques i capacitat de treball en equip. Es valorarà coneixements en temes de Salut. Coneixement del territori.

 • Voluntariat per a un estudi sistematic de la literatura existent en Sordceguesa

  Entitat: Apsocecat

  Lloc: Virtual

  Dedicació: Acció

  Perfil: Capacitat de llegir documents científics en anglès. Coneixement d'Ofimàtica i disposar d'ordinador.

 • Projectes de mitja i llarga durada (MLTV I ESC)

  Entitat: COCAT

  Lloc: Arreu del món

  Dedicació: Puntual

  Perfil: A partir de 18 anys per participar en projectes a països del nord. A partir de 20 anys per participar en projectes a països del sud. Experiència prèvia en voluntariat. Experiència prèvia en estades internacionals.

Pla de Formació del voluntariat de Catalunya

Directe a