Assessorem les entitats. Construïm un món millor.

El Servei d'Assessorament en Projectes d'Intervenció es planteja com un instrument per a les entitats sense ànim de lucre per resoldre els dubtes o qüestions referents a l'elaboració, realització i/o avaluació de projectes que es duguin a terme a l'entitat. També es facilitarà assessorament en els aspectes estratègics vinculats a la posada en marxa dels projectes.

Consultes més freqüents

- Com presentar un projecte a una convocatòria? El disseny i elaboració de projectes.
- Com finançar l'entitat i les activitats que duu a terme? El pla de finançament i la captació de recursos.
- Com captar, seleccionar i acollir els voluntaris/es? El projecte de voluntariat.
- Com posar en marxa una entitat? El projecte de l'entitat.
- Com identificar i treballar les necessitats de l'entitat tenint en compte els canvis de l'entorn? El pla estratègic de l'entitat.
- Com donar-nos a conèixer? El pla de comunicació.
- Com enfortir la participació interna? El pla de participació.

Com contactar amb el Servei

- Formulari d'assessorament online.