Avaluar i demostrar l’impacte de les seves accions
22% (23 vots)
Diversificar i millorar el finançament
23% (24 vots)
Ser més eficient i innovador
20% (21 vots)
Millorar les condicions laborals dels seus assalariats
15% (15 vots)
Augmentar el compromís solidari de la societat
19% (20 vots)
Vots totals: 103