S’endureixen les condicions d’accés al Pla Prepara

  • Imatge Oficina de Treball de la Generalitat

    Imatge Oficina de Treball de la Generalitat

Com ja temien les entitats socials, l’augment de l’ajuda a 450 euros a desocupats sense prestacions ha suposat un enduriment de les condicions per accedir a aquesta prestació.

El passat 24 d’agost, el Consell de Ministres va aprovar la prórroga del Pla Prepara amb unes condicions d’accés més dures.

Una de les modificacions és que els aturats que tinguin dos familiars al seu càrrec, a més del cònjuge o la seva parella de fet, passaran a cobrar de 400 a 450 euros.

Alguns dels requisits per accedir a la prestació són:

  • Els desocupats que convisquin amb els seus pares o avis amb una renda mitjana del nucli familiar superior a 481 euros per cap, no tindran dret a la prestació.
  • Hauran d’haver estat inscrits com a demandants d’ocupació com a mínim dotze dels últims divuits mesos.
  • Hauran de tenir responsabilitats familiars.
  • Els aturats que vulguin accedir al Pla Prepara hauran d’acreditar de forma que es determini reglamentàriament que han buscat feina activament durant un mínim de 30 dies
  • Si l’aturat que vulgui accedir al Pla rep ajudes concedides per Comunitats Autònomes o entitats locals, haurà de certificar que el total de les ajudes no sigui superior al 75% dels Salari Mínim Interprofessional.

 

El passat 21 d’agost el conseller de Benestar Social, Josep Lluis Cleries, va declarar a RAC1 que l’enduriment de les condicions per cobrar l’ajut suposaria una reducció de les persones que podrien accedir-hi i, per tant, un augment de la demanda de la xarxa de serveis socials de la Generalitat.

Afegeix un comentari nou