24 propostes per reduir la contaminació atmosfèrica

 Font:
Font:

24 propostes per reduir la contaminació atmosfèrica

Resum: 

Diverses entitats i col·lectius socials han creat la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, amb l'objectiu de "coordinar accions i propostes per fer efectiu el dret a respirar un aire net".

La Plataforma per la Qualitat de l'Aire neix de la mà de diverses organitzacions i amb la voluntat d'incidir en la vida política. Ha donat a conèixer el seu manifest fundacional, que planteja 24 propostes adreçades a reduir la contaminació atmosfèrica, amb l'objectiu d'aconseguir força suficient perquè els partits polítics es comprometin amb els principis del manifest i els adoptin com a programa de govern.

Per poder tenir aquesta incidència política fan una crida a altres entitats perquè s'adhereixin al manifest. Ara com ara, ja ho han fet uns 25 col·lectius. Tot i que la plataforma està coordinada des de la regió metropolitana de Barcelona, on consideren que el problema està més accentuat, convida a actors de tot Catalunya.

El manifest de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire comença alertant de que "la contaminació de l'aire és un problema de salut pública de primer ordre" i ens recorda que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l'aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i el càncer.

Les 24 propostes del manifest s'estructuren en quatre eixos temàtics. El primer està relacionat amb la mobilitat i la seva principal demanda és la reducció del transport privat, fomentant i millorant la xarxa de transport públic.

El segon bloc fa referència la gestió sostenible de ports i aeroports i proposa penalitzar les naus i avions altament contaminants i impulsar l'electrificació d’aquestes infraestructures.

La indústria i les obres públiques són les protagonistes del tercer eix, que proposa controlar o acabar amb les activitats industrials que no respectin el medi ambient.

El manifest acaba proposant una campanya comunicativa i educativa que expliqui "la gravetat del problema de la contaminació atmosfèrica, les seves causes i els seus efectes en la salut, els costos econòmics i els impactes a l'agricultura, als ecosistemes i al canvi climàtic".

Afegeix un comentari nou