De l'Agenda 21 al Compromís 22

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

De l'Agenda 21 al Compromís 22

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

Una dècada després del primer Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de l'Agenda 21 de Barcelona, ara es renova per 10 anys més, sota el nom de Compromís 22. Aquest nou acord incorpora noves sensibilitats i actualitza els continguts amb els reptes pendents i aquells emergents d'acord amb l’esperit de Rio + 20, per a la construcció d'una ciutat més sostenible.

Fins a 800 entitats, col•legis professionals, gremis, sindicats, universitats, escoles i empreses han participat en l’elaboració del Compromís 22, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, per una ciutat "més equitativa, pròspera i autosuficient", de cara als propers deu anys.

Els 10 objectius del Compromís 22 o el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 són:

  1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutatwww.bcn.cat/media 2
  2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.
  3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència.
  4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.
  5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.
  6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.
  7. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.
  8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.
  9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa.
  10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global.

Algunes de les 100 línies d'actuació pels propers 10 anys

Entre les 100 línies d'actuació previstes es proposa desenvolupar progressivament una xarxa de corredors verds que constitueixi una veritable infraestructura ecològica funcional i permeti connectar les àrees verdes entre elles i amb la natura de l'entorn. També es proposa enfortir el model de ciutat metropolitana amb espai públic de qualitat, compacta, complexa, diversa i ben connectada o instaurar noves superilles i potenciar barris a velocitat humana on es viu i treballa, reduint la mobilitat obligada.

Pel que fa a la qualitat ambiental entre d'altres mesures es proposa millorar la qualitat de l'aire, especialment pel que fa als òxids de nitrogen, les partícules en suspensió i els al·lergògens. Disminuir el trànsit motoritzat, fomentar els combustibles menys contaminants i el vehicle elèctric.

Per garantir que Barcelona és una ciutat eficient, productiva i d'emissions zero, s'aposta regenerar la ciutat construida a través de la rehabilitació energètica dels edificis i els habitatges, comencant pels edificis públics. Aillar tèrmicament els edificis, millorar les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació, utilitzar equips eficients, produir energia en el mateix edifici.

Per garantir el benestar de les persones i la cohesió social, es proposa un habitatge digne per a tothom desenvolupant polítiques econòmiques i socials. Facilitar l'accés a l'habitatge a les persones que no en tenen, a les que necessiten ajuda per costejar-lo, mantenir-lo o millorar-lo.

Per saber-ne més, consulteu el Compromís Ciutadà per la Sosteniblitat 2012-2022. Si voleu adherir-vos al nou Compromís, us podeu posar en contacte amb la Secretaria de l'Agenda 21, a través de l'adreça agenda21@bcn.cat o del telèfon 93 256 25 93.

Afegeix un comentari nou