L'Associació Mediambiental la Sínia i Repsol signen pel riu Gaià

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:

L'Associació Mediambiental la Sínia i Repsol signen pel riu Gaià

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

L'Associació Mediambiental La Sínia i Repsol han signat un conveni de col·laboració perquè el tram final del riu Gaià recuperi els seus valors naturals. Un nou pas endavant que va de la mà, necessàriament, de la recuperació del cabdal ecològic del riu.

L'àmbit del conveni és l'entorn fluvial del curs baix del riu Gaià, un riu típicament mediterrani, que s'embassa al pantà del Gaià, propietat de Repsol.

Ara tant l'Associació Mediambiental La Sínia com Repsol estan d'acord en la necessitat de fer compatible l'ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials. Després del que ha suposat la recuperació del cabdal ecològic del Gaià, a través de la signatura d'un conveni entre Repsol i l’ACA, les actuacions contemplades en el conveni que s’ha signat són la continuació de les accions encaminades a la definitiva recuperació dels valors naturals del riu.

El riu Gaià

L’any 1992, la desembocadura del Gaià va ser inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès Natural i el 1995, per la seva riquesa faunística, va ser declarada Reserva Natural de fauna salvatge.

La nova ampliació de la Xarxa Natura 2000, ha inclòs tot el curs baix del riu Gaià, conjuntament amb l’entorn natural de l’embassament del Gaià i part del curs mig del riu, fins l’albereda de Santes Creus (espai ja catalogat dins del PEIN). Aquest nou espai de la Xarxa Natura 2000 de 2.998 hectàrees de superfície, s’anomena “Riu Gaià" i la seva catalogació com a ZEPA (Zones declarades de protecció especial per a ocells) implica la inclusió automàtica en el Pla d’Espais d’Interès Natural. Un tram important del torrent de Salomó també ha estat inclòs dins d’aquest nou espai de la Xarxa Natura 2000, concretament el tram de torrent entre Salomó i Sant Miquel de Vespella de Gaià. En aquest tram de torrent és on precisament s’ha detectat la presència d’una població de tortuga de rierol.

El conveni

Els objectius específics que es pretenen assolir amb aquest conveni de col·laboració són els següents:

a) Impulsar programes de conservació de biodiversitat: Projecte d’estudi de la població de l’eriçó clar (Atelerix algirus), pla de recuperació del barb cua-roig (Barbus haasi), col·locació i seguiment de caixes-niu i de l’ornitofauna, pla de seguiment i conservació de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al torrent de Salomó, a la desembocadura, la zona humida de la resclosa, etc.

b) Promoure el voluntariat ambiental entre els veïns i veïnes del municipi i de la comarca. Actualment l’Associació Mediambiental la Sínia coordina un grup de voluntaris/es que desenvolupen el seu projecte a l’entorn del curs baix del riu Gaià.

c) Custòdia de terrenys privats dins de l’àmbit fluvial: a més de la custòdia del Domini Públic Hidràulic, també es vol impulsar la custòdia de terrenys privats dins de l’àmbit fluvial del Gaià.

d) Promoure projectes de millora d’usos públics: senyalització d’itineraris, instal·lació d’algun plafó informatiu i edició de materials.

e) Promoure a mig termini un acord entre els diversos municipis del curs baix del riu Gaià per tal d’impulsar-ne la recuperació i conservació dels valors naturals.

Afegeix un comentari nou