Nou pla de qualitat de l'aire: més fum.

Nou pla de qualitat de l'aire: més fum.

Resum: 

Aquest matí en roda de premsa, entitats socials han comunicat la seva oposició a l'actual proposta del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015.

La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, CCOO, la UGT, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic i Ecologistes en Acció de Catalunya, han comunicat la seva oposició a l'actual proposta del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 , a més de detallar les al·legacions que han presentat i les seves reivindicacions per a què el Pla sigui efectiu. Demanen mesures estrictes i determinació política en la lluita contra la contaminació

Entre les principals al·legacions al Pla han destacat les següents:

1. El Pla presentat per la Generalitat incompleix les obligacions legals europees de reducció d'emissions i d'implementar-se significarà perdre dos anys de temps per donar solucions al greu problema de salut pública que pateix Catalunya, dos anys que afectaran la vida de les persones i la economia del nostre país1.

2. Les mesures explicitades en el document de la Generalitat ja van ser valorades i suspeses per la Comissió Europea l'any 2012, quan va rebutjar la moratòria que el Govern català va presentar per ¨menytenir o saltar-se¨ durant cinc anys més les obligacions europees. Actualment hi ha obert un procediment d'infracció per incompliment de la normativa europea.

3. Es tracta d'un Pla que no estableix cap regulació obligatòria ni planificació concreta per variar l'actual model de mobilitat insostenible que requereix actuar en la reducció significativa del trànsit del vehicle privat - ja sigui el transport de persones i de mercaderies- principal focus de contaminació. El Pla inclou mesures ja realitzades i plans caducats a hores d'ara, que ja s'han demostrat totalment ineficients, mesures al 2014 i 2015 que no estan definides o s'anuncien vinculades a ajuts no assignats.

4. La Generalitat trasllada la responsabilitat als ajuntaments a través de propostes voluntàries, no vinculants, quan la dimensió del problema és supramunicipal i, per tant, requereix la definició d'actuacions d'escala metropolitana que obliguin a les diverses administracions i agents implicats.

5. El Pla mostra la manca d'un procés de planificació integrat entre departaments i entre la Generalitat i les administracions locals, i l'absència de la participació ciutadana davant d'un problema greu. Les emissions contaminants estan relacionades amb les polítiques i plans sobre la mobilitat (transport públic, infraestructures, tarifes de peatges, aparcaments, logística...), i també sobre el model energètic del nostre país que continuen aprofundint en un model insostenible i depenent de recursos cars i no renovables tant pel transport com per la generació elèctrica.

6. El Parlament va aprovar una moció, el passat 23 de gener, que compromet a la Generalitat a rectificar en profunditat el Pla presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Les organitzacions ciutadanes valoren positivament aquest acord, que també inclou els partits que donen suport al Govern, i esperem que s'apliqui de manera efectiva amb l'objectiu de superar la situació actual.

Per tot això, les organitzacions insten a la reformulació del Pla en la seva totalitat i demanen a la Generalitat:

1. Amb caràcter d'urgència, la retirada immediata de l’augment del 2014 i congelació del preu del transport públic d’acord amb les tarifes del 2013, i la convocatòria d'una taula social per a la implantació d'un nou sistema tarifari social i ambiental.

2. Un nou ¨full de ruta¨ amb mesures efectives i d'obligat compliment per a assolir els valors legals que obliga la normativa europea de qualitat de l’aire Directiva 1999/30/CE, incloent la estimació sobre la millora prevista i el termini per aconseguir-la com dicta l'annex V de la Directiva 2008/50/CE.

3. Un nou Pla per a la transició cap a un model de mobilitat sostenible i social, de persones i mercaderies, que ha de tenir com a principals vies d’actuació la reducció del 50% del trànsit de vehicles privats i la potenciació i millora del transport públic urbà i interurbà.

Entre d'altres mesures, les organitzacions proposen aquelles actuacions que ja són aplicades amb resultats demostrats a altres ciutats europees: delimitació de Zones d’Emissió Baixa a escala supramunicipal, aparcaments gratuïts a les perifèries vinculats als títols de transport públic, redistribució de l’espai urbà a favor dels ciclistes i vianants (per exemple, creació de rutes escolars, xarxa de carril bici segura i integral, pacificació del trànsit...), mesures per la intermodalitat i especialment la combinació entre el transport públic i la bicicleta, plans de mobilitat sostenible per a grans empreses i edificis de l'administració pública, etc .

4. Vincular la possible construcció de noves plantes d'incineració i de grans plantes de generació elèctrica als condicionaments de la qualitat de l'aire de cada comarca, arribant a no autoritzar-les per raons de salut pública.

Controls estrictes, independents i sancions als incompliments dels límits per part de les instal·lacions en funcionament i desplegament d'un pla d’energies renovables com a mesura alternativa i efectiva per a reduir les emissions d’agents contaminants i la dependència energètica exterior.

5. Implementar un Pla d’Electrificació progressiva del Port de Barcelona tal i com consta en el seu pla d’actuació i potenciar definitivament el transport ferroviari de les mercaderies que en tenen origen o destí.

6. Desenvolupar una campanya comunicativa eficaç com es va fer amb la campanya Antitabac, que informi sobre la gravetat real del problema, les accions impulsades per fomentar l'ús del transport públic i les mesures obligatòries i sancions derivades del Pla.

7. Definir un protocol d'episodis de contaminació amb mesures obligatòries per restringir el trànsit, però facilitant alhora l'ús del transport públic, i limitant certes activitats industrials, amb una estratègia clara de comunicació efectiva cap a la població, i aplicant mesures de prevenció als centres escolars, geriàtrics, hospitals i altres equipaments sensibles.

8. Crear una comissió de seguiment i avaluació del Pla, amb la participació dels departaments implicats, representants dels ens locals i de la RMB, científics experts i agents socials (associacions veïnals, entitats ecologistes i sindicats) .

Més informacions:

  • Al.legacions presentades a la Direcció General de Qualitat Ambiental sobre el Pla de qualitat de l'aire horitzó 2015:

o Comissions Obreres: http://www.ccoo.cat/mobilitat/documentacio/infomobilitat/ccoo_pqa_2014.pdf

o UGT: http://www.ugt.cat/index.php/salut-laboral-mainmenu-40/revista-qsense-riscq/doc_download/1284-al-legacions-de-la-ugt-al-pla-d-actuacio-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-l-aire-2015

o Ecologistes en Acció de Catalunya: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/al-legacions_pla_qualitat_aire.pdf

Afegeix un comentari nou