Calendari de les convocatòries d'ajuts socials de l’Obra Social La Caixa

F Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Calendari de les convocatòries d'ajuts socials de l’Obra Social La Caixa

F Pere Tarrés

Resum: 

T’oferim un recull de la informació sobre les diferents convocatòries de suport al teixit associatiu durant aquest 2017.

​1. Programa Més Feina

Termini de presentació: Del 10 de gener al 6 de febrer de 2017.

Línies prioritàries:

 • Itineraris individualitzats d'acompanyament a les persones durant el procés d'inserció sociolaboral.
 • Formació per millorar l’ocupabilitat de les persones, en els casos en què es consideri oportú.
 • Intermediació laboral i prospecció, orientades al mercat de treball com a element facilitador de l'ocupabilitat.
 • Orientació laboral encaminada a familiaritzar les persones participants amb les diverses tècniques de recerca de feina i a proporcionar-los un coneixement del mercat laboral.
 • Suport en l'ocupació; en els casos en què l'itinerari aconsegueixi la inserció laboral, es pot fer, d’acord amb les necessitats de la persona, un acompanyament estret, a ella i a l'empresa.

Més informació

2. Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència

Termini de presentació: Del 12 de gener a l’1 de febrer de 2017.

Línies prioritàries:

 • Promoció de l’autonomia personal i el desenvolupament psicosocial.
 • Prevenció de la fragilitat, la dependència i els seus efectes.
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat, a la dependència i a la malaltia centrada en la persona.
 • Prevenció i resposta davant l’aïllament social en gent gran.
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional.
 • Enfortiment de les xarxes relacionals i promoció de l’oci i el lleure inclusius.
 • Accessibilitat universal.

Més informació

3. Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

Termini de presentació: Del 2 al 22 de febrer de 2017.

Línies prioritàries:

 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies.
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió.
 • Atenció de les necessitats bàsiques

Més informació

4. Habitatges temporals d’inclusió social

Termini de presentació: Del 23 de febrer al 15 de març de 2017.

Línies prioritàries:

 • Persones en procés d’inclusió social.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones amb malalties i els seus familiars.

Més informació

5. Inserció sociolaboral

Termini de presentació: Del 16 de març al 5 d’abril de 2017.

Línies prioritàries:

 • Millora de l’ocupabilitat (s’hi inclou la segona oportunitat educativa).
 • Prospecció d’ofertes de feina en el món empresarial per a persones en situació de vulnerabilitat.
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durantel procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball.
 • Promoció de l’autoocupació per a col·lectius vulnerables.
 • Suport a les empreses d'inserció i als centres especials de treball per a la creació de nous llocs de treball.

Més informació

6. Interculturalitat i acció social

Termini de presentació: Del 6 d’abril al 3 de maig de 2017.

Línies prioritàries:

 • Convivència ciutadana intercultural, participació social i enfortiment comunitari.
 • Mediació i gestió de la diversitat cultural.
 • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu.
 • Promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addiccions.
 • Prevenció de les diverses formes de violència.

Més informació

7. Acció social en l'àmbit rural

Termini de presentació: Del 4 al 24 de maig de 2017.

Línies prioritàries:

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència.
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Interculturalitat i cohesió social.

Més informació

8. Art for Change

Termini de presentació: Del 2 al 29 de maig de 2017. Documentació complementària: 5 de juny.

Línies prioritàries:

 • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència.
 • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Interculturalitat i cohesió social.

Més informació

Com presentar les propostes

Per accedir a aquestes subvencions les entitats han d’estar prèviament acreditades a l’aplicatiu web de l’Obra Social Caixa.

Un cop acreditats, i en el termini previst per cada convocatòria, podreu presentar les vostres propostes amb el formulari pertinent i la documentació complementària.

Comentaris

Bon dia!

Voldria saber si hi ha un límit de convocatòries per associació, és a dir, a quantes es pot presentar una associació?

Moltes gràcies per la feina feta!

Bona tarda Josep,

Des de xarxanet.org només en fem difusió. Et recomanem que contactis directament amb l'Obra Social La caixa https://obrasociallacaixa.org/ca/contacto

Salutacions

Equip de xarxanet.org

Afegeix un comentari nou