Trobo molt important el què està fent Atlas. Tots, personalment i individualment, hauríem de procurar fer aquesta tasca. Enhorabona!... i gràcies!