Com a coordinadora de voluntaris/àries de BVA voldria assistir a la jornada del dia 22.