Hola,
La nostra entitat es dedica als "Serveis Culturals i Teatrals".
Els nostres ingressos anuals no superen els 75.000 €.
Els nostres ingressos provenen de les quotes de soci, de les subvencions i de la facturació de la nostra activitat de "Serveis Culturals i Teatrals".
Continuem amb el dubte sobre si estem obligats, o no, a presentar l'impost de societats.
A veure si ens podeu ajudar a resoldre el dubte.
Gràcies,

Tequatre