Hola Joan Miquel

Ens comenten des de l'aplicació que l'aplicació es guarda dins la SD (si en té), altrament al seu directori arrel. Els mapes descarregats es guarden a Android\data\com.icgc.catoffline Format mbtiles.

Fins aviat!