Hola

Les quotes de socis, subvencions a activitats del objecte o finalitat social, i les donacions, en l'Impost de Societats no es considera ingres?

I les despeses d'aquestes mateixes activitats no es consideren despeses a l'Impost de Societats?

En canvi els convenis empresarials si?

Gràcies