Bon dia,

Si us referiu a les mencions obligatòries, segons la Llei de transparència, s'ha d'incloure:

- la denominació i dades de contacte;

- estatuts;

- finalitats i activitats;

- organigrama -entitats vinculades-;

- junta directiva.

Si esteu obligats a la publicitat activa, també s'ha d'incloure informació econòmica, com el pressupost, comptes anuals, contractes públics de més de 5 anys, convenis de col·laboració en vigor, subvencions públiques dels últims 5 anys i retribució dels òrgans de direcció o administraciósi es reben subvencions o ajuts de més de 10.000€.

Quant al peu del correu, haureu de posar un texte similar al següent:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) t’informem que les teves dades de contacte són incorporades en fitxers titularitat de l’Associació .................................. que responen a la finalitat de ........................................................................ Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició que contempla la Llei pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a Associació ............................................................... (adreça) o bé per correu electrònic a ..................

Salutacions cordials.