Moltes gràcies Joana i Rubén per a l'entrevista. Hi ha la possibilitat d'aconseguir el contacte d'en Rubén? M'explico. Estic fent el treball de final de grau i gira en torn la deconstrucció de les masculinitats/renuncia dels privilegis (des de la sociologia i l'activisme). M'agradaria afegir-hi un contingut pràctic al TFG sobre la experiència i vivència d'homes i grups d'homes que treballen de manera activa la deconstrucció de la masculinitat/privilegis. Espero que em pogueu ajudar, moltes gràcies