Per fi, pensava que era l'únic amb aquesta mentalitat i que no s'estava fent res..és necessari un canvi ja!