Em podríeu aclarir que volen dir exactament les següents expressions? "Ingressos sotmesos a retenció" "Rendes no exemptes obtingudes que estiguin sotmeses a retenció"