Matisos importants perduts en l’edició de l’article. L’article original no editat es pot consultar aquí:

CultNews101, conèixer sobre cultes, sectes i grups abusius