Enhorabona per l'entrevista, molt interessant!

Potser vos interessarà conéixer altres propostes per a la comunicació internacional que aprofiten les semblances entre llengües de la mateixa família, com la romànica o l'eslava. El resultat és més comprensible que l'esperanto (per als parlants de la família respectiva) i oferix més utilitats (per exemple, es un pont cap a les llengües d'eixa família):

www.neolatino.eu

http://steen.free.fr/interslavic/