Interesa artikolo, dankon!

Se vi volas lerni esperanton, vi havas kelkajn facilajn kaj senpagajn manieron. Speciale, du:

- Kurso en Duolingo (el la angla, sed tre amuza!): https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto

- Kursoj kaj multe da materialoj en lernu.net (el la kataluna): https://lernu.net/ca

Pli informo: www.esperanto.cat