“Amabilitat, tracte humà, motivació, superació i esforç” són valors a destacar en els voluntaris europeus. Sovint les persones que vénen no han tingut un contacte previ amb el col·lectiu que atenem, les persones amb discapacitat intel·lectual, però la disposició per conèixer el col·lectiu, col·laborar i ésser proactiu sempre és un valor a destacar en totes les voluntàries.

Són voluntaris que ens aporten un suport constant i intens, que fan a la persona voluntària coneixedora d’Ampans a fons i figures molt valorades per les persones que atenem.

Han sigut persones molt versàtils que no només han exercit molt correctament la seva tasca voluntària sinó que algunes han anat més enllà elaborant propostes de projectes, i és que les persones del programa del SVE acaben esdevenint una part activa i proactiva més d’Ampans!

Per a Ampans són exemple i model d’esforç, superació i adaptabilitat.