Tres anys ha trigat a veure la llum! Això és ser eficient i tenir interès! Casi que, amb aquest ritme, ja comencin a pensar en el següent, que d'aquí 1,5 anys ja estem al 2021...