El desconeixement dels procediments a nivell de les institucions donen lloc a situacions kafkianes:

Des de fa 5 anys he patit les següents situacions.

- Fundació dedicada a l´atenció psiquiàtrica del metge malalt.

Diagnòstic de psicosis compartida (mare i filla), la psicosi compartida és una raresa de la psiquiatria.

La documentació entregada incloia un peritjage judicial psicològic on deia que soc víctima de violència de gènere.

Varen voler administrar fàrmacs antipsicòtics per a una patologia d'índole psicologica i social.

- Jutjats.

Arxivament de totes les denúncies pese al peritatge judicial psicològic indicatiu de patiment de violència psicològica.

Acceptació de la denúncia creuada del meu exmarit.

No grabació auditiva en cap moment de les meves declaracions judicials, si les de ell.

- Empresa: Hospital públic de la xarxa.

1. Acomiadament per denúncia ex- marit durant un període de dos mesos. Vaig patit precarietat econòmica, encara tenir una professió qualificada.

2. Negativa a reconeixem cap dret laboral mentre patia els judicis.

3. Varen sol.licitar una avaluació del comité deontològic hospitalari (?).

4. Varen sol.licitar una valoració del comité deontològic del col.legi professional (?). Aquest darrers em varen sotmetre a un altre peritatge psicològic judicial en 3 mesos de temps de l'altre, mateix diagnòstic que el SIE.

5. Inspecció de treball de l'empresa. Incompliment.

6. Denegació de l'entrega de una còpia del document de violència generat pel SIE. L'empresa el va sol.licitar sense el meu permís.

Adueixen que un document amb el meu nom és de la seva propietat (?).

- Col.legi professional.

Considerar que l'atenció dels centres especialitzats a la víctima no són organs adients per el tractament d'una m. colegiada víctima.

Cap protocol d'actuació a les víctimes de violència de gènere ni per a les seves famílies.

- Serveis socials:

No coordinació amb el SIE per a l'atenció de la menor implicada pese a que els protocols aixi ho indiquen.

Tancament de l'expedient de risc de la menor sense informar-me a mi. Vaig rebre l' expedient de tancament amb un any de retard.