Si esteu interessats en participar de la iniciativa com a receptors d'assessorament, heu de posar-vos en contacte amb la Clínica Jurídica de la UPF a través del següent correu electrònic: clinicajuridica@upf.edu

Moltes gràcies.