Aquesta voluntat de regular (esperem que de debò), el tercer sector, no ha de deixar enrere fets greus i que necessiten amb urgència una atenció i actualització: els convenis que regulen les condicions laborals dels i les professionals, cal deixar enrere la precarització de les condicions de treball. Fa massa temps que no se'n negocia una millora substancial, i de pròrrogues no se'n pot viure ni tampoc és just que es demani als qui treballen en aquest sector, que possin més de la seva part del què els hi toca o se'ls i reconeix