em podeu donar la referència d'on heu tret aquesta dada: "el viatge de 10 minuts de Bezos que portava a bord unes cinc persones hauria produït les emissions que una persona emet al món en 40 anys".