Cal fer-hi quelcom al respecte, amb la màxima urgència.