Ja està actualitzat el link de les bases, disculpeu l'error.
La convocatòria està adreçada a les entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb seu social permanent dins l'àmbit operatiu de la CCM.