Seria un plaer poder col·laborar amb alguna notícia d'educació amb el portal som una petita escola de formació. Ignasi - Cicles Formatius www.escolavitae.com