Bon dia,

Segons l'article entenc qe un immigrant ques'epadroni ja tindria dret a una assistècia saitària primàra i al cap d'un any ja tindria dret als especialistes. Però no entenc això que dieu que hi hagi immigrants empadronats que no tinguin reconegut el dret a l'assistència saitària per l'INSS. I que poden fer per normalitzar la seva situació.

(TORNOAENVIAR LA PREGNTA PERQUE ABANS S'HA DESCONFIGURAT)

Gracies per la vostra atenció,

Salutacions

Montse