les dades que surten dels terminis són de l'any 2012!