Un llibre que ensenya vies pràctiques, practicables i a l'abast de tothom per fomentar la cohesió social es diu Respirar con árboles. http://www.respirarconarboles.com. La natura viva i l'univers com un tot formen una perfecta xarxa dinàmica de parts interrelacionades i intercalades i de processos rítmics, entre ells nosaltres i els arbres. Som punts de correlació dins aquesta xarxa ininterrumpida i interconectada de sucessos, moviments, relacions i energies. El llibre ensenya com explorar els patrons i hàbits que regeixen els nostres moviments a la vida i les nostres formes d'estar en el món. Descobrim com fer servir la respiració per a trobar la millor relació possible entre el cos, l'entorn i el propi ésser interior. Desprès será qüestió d'anar aplicant els descobriments a la vida de cada dia i practicar i practicar.