Moltes gràcies per la informació.

Efectivament la iniciativa és conjunta, més informació a la seva pàgina de facebook.

https://www.facebook.com/djscontralafam