Tot el suport a aquesta iniciativa. Són molts fronts en els que hem d'estar, i des de l'associacionisme, la soberania popular fer escoltar i respectar.