Soc fundadora y treballo per a l'Asociació Catalunya Puerto Rico. Es una associació que té l'bjectiu de difondre la cultura catalana i la portorriquenya a ambdos països. M'agradaria participar al congrés del tercer sector.