Hi afegiria:

Vota partits polítics que tinguin propostes programàtiques que proposin solucions a les desigualtats, que tinguin programes socials, que proposin sistemes fiscals justos.

Participa a la vida política, implica't en els barris, els moviments socials, milita en un partit...