Segons la campanya "Banca Armada", Caixa d'Enginyers pertany al llistat de Banca Armada. En canvi, al punt 3 d'aquest article, consta com a Banca Ètica. Caldria rectificar-ho!