Hem incorporat la correcció sobre Caixa d'Enginyers. Demanem disculpes, perquè certament la qüestió comentada és susceptible de polèmica, i agraïm l'aportació.