Crec que des dels poders públics la implicació en el foment de l'accesibilitat ha de ser molt intens. Per això, després de la llei anterior i el Decret de 1995 ja tocava tenir un substitut. Ara toca que tenir un marc realista en el qual totes les edificacion incloses les residències per a gent gran de Catalunya, tinguin temps i possibilitats d'adaptars'hi. Si no es fa així correm el risc de que es quedi en no res.