Ja hem comprovat que amb data 6 de desembre va sortir publicat el R.D. 1003/2014. Farem l’actualització de la notícia.

Moltes gràcies,