Totalment d'acord. Crec que cal fer força per aconseguir-ho. Nosaltres ens trobem en aquets cas i ens plantegem el que dieu: llençar la toallola o il.legalitat. Ja n'hi ha prou amb l'esforç que fa tothom per gestionar mitjanament be ua petita associació voluntarista pel be comú.

Gracies.